پیشگیری از تب خونریزی دهنده ویروسی کریمه کنگو

تب خونریزی دهنده ویروسی کریمه کنگو یک بیماری خونریزی دهنده تب دار مشترک بین انسان و حیوان است که به وسیله کنه به انسان و دام منتقل می‌شود؛ این بیماری در آسیا، اروپا و آفریقا بیشتر از سایر مناطق است و در خاورمیانه نیز وجود دارد.

ادامه خواندن “پیشگیری از تب خونریزی دهنده ویروسی کریمه کنگو”