بازديد دكتر ميري از درمانگاه خيريه حاميان نور سراوان

 به گزارش روابط عمومي درمانگاه خيريه حاميان نور طي بازديد از اين مجموعه كه شب 96/11/16 صورت گرفت عملكرد مسئولين ،كادر پزشكي و پرسنل اين مجموعه را مورد ارزيابي قرار داد.

دكتر ميري(رياست دانشگاه علوم پزشكي زاهدان) در اين بازديد يك ساعته كه با همراهي دكتر رضا زاده(رياست شبكه بهداشت و درمان شهرستان سراوان)،دكتر ضاربان(مشاور نيروي انساني دانشگاه علوم پزشكي زاهدان)دكتر محمد علي دهواري (رياست بيمارستان شهرستان سراوان)و هيأت همراه صورت گرفت ،از بخشهاي مختلف درمانگاه از جمله : سونوگرافي ، پزشك عمومي ، دندان پزشكي ، مامايي ، بخش احيا و جراحي سرپايي ، تزريقات و ساير قسمتها ديدار و از نزديك با كادر پزشكي ، پرسنل و مراجعه كنندگان صحبت كرده و در جريان مشكلات و كمبودهاي آنان قرار گرفت.

دكتر ميري در اين بازديد ضمن تشكر و ارج نهادن به تلاشهاي پزشكان و پرسنل تلاشگر اين مجموعه اظهار داشت : پزشكان و نيروهاي درماني با سعه صدر ، روحيه و اخلاق اسلامي ميتوانند مرحم و التيام به درد بيماران و مراجعه كنندگان باشند، همچنين خوشرويي و خدمت صادقانه پزشكان ، بيماران را از لحاظ روحي در وضعيت مطلوبي قرار ميدهد.

محمد رضا شيخ زاده (مديريت محترم درمانگاه خيريه حاميان نور)ضمن ابراز خرسندي از حضور جناب آقاي دكتر ميري و هيأت همراه و اهداي لوح يادبود به ايشان افزود : حمايت خيرين در ساخت و تكميل واحدهاي اين مجموعه و خريد برخي از تجهيزات پزشكي توانسته است  بخش اعظمي از مشكلات اين مجموعه را بر طرف كند.

در ادامه اين بازديد دكتر ميري ، دكتر ضاربان و دكتر رضا زاده با حضور در اتاق مديريت به بررسي مشكلات  مجموعه پرداخته و در پايان  تصميماتي به شرح ذيل گرفته شد : 

١- پيگيري امورات آزمايشگاه جهت افتتاح و ارائه خدمات به شهروندان عزيز.

٢- احداث كلينيك هاي تخصصي 

٣-هموار نمودن مشكلات نيروهاي طرحي 

٤-جذب سرمايه هاي مشاركتهاي مردمي در نهادينه كردن فرهنگ وقف

در پايان. دكتر ميري و هيأت همراه براي رفع مشكلات مطرح شده از سوي پرسنل و مديريت قول مساعد و پيگيري دادند.