روز درخت کاری 🌳

مناسبتی که به یادمان می‌آورد، هر یک از ما در داشتن زمینی سبزتر سهمی داریم. ما باور داریم که هر نهال تازه در هر گوشه‌اي از این کره خاکی می تواند امیدی برای دنیایی زیباتر باشد. بهمین خاطر در باغچه کوچک درمانگاه هم نهال‌هایي کاشتیم  تا یک قدم به زمینی سبزتر برای فرزندان‌مان نزدیک‌تر شویم.

ادامه خواندن “روز درخت کاری 🌳”