توزيع 560 جفت كفش و اقلام خوراكي عيد فطر

در روزهاي پاياني و آخرين ساعات ماه مبارك رمضان طرح (عيدانه نور) با توزيع ٥٦٠ جفت كفش و اقلام خوراكي عيد فطر به همت موسسه خيريه یاوران نور سراوان اجراء گرديد.

مناطق تحت پوشش: شمس آباد، روستاي علي آباد،روستاي محمد آباد، جهاد آباد،احمد اباد،كهنوك،دزك،کولو،جنوب شهر سراوان،كهنه قلعه،مناطق حاشيه شهر

سه شنبه : ١٤٠٠/٢/٢١ تعداد ١٦٩ جفت كفش و ۴۰ بسته غذایی
چهار شنبه: ١٤٠٠/٢/٢٢ تعداد ٣٩١ جفت كفش
جمعا به مبلغ ۳۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان

گزارش توزيع 169جفت کفش پسرانه و دخترانه40 بسته غذایی توسط موسسه خيريه یاوران نور سراوان

توزيع در مناطق :
کهنوک – کولو – دزک – احمد آباد – کهنه قلعه – هوشاپ – خیابان آزادی – خیابان حمزه

ادامه خواندن “گزارش توزيع 169جفت کفش پسرانه و دخترانه40 بسته غذایی توسط موسسه خيريه یاوران نور سراوان”