تماس با ما

آدرس : سیستان و بلوچستان – سراوان – خیابان عدالت – درمانگاه خیریه نور

شماره های تماس بخش خیریه موسسه یاوران نور :

روابط عمومی : 09382344484

شماره های تماس بخش درمانگاه خیریه نور :

05437620191-2