حمایت از نیازمند

این کمپین با هدف حمایت مالی از بیماران نیازمند شکل گرفته امیدواریم که با همکاری شما خیرین عزیز بتوانیم از مشکلات این عزیزان بکاهیم.

 

تامین سبدکالای غذای نیازمنداناینجا کلیک کنید

سفره ای به وسعت یک شهر

با یاری هم در کاشت لبخند بر لب های نیازمندان سهیم باشیم.

حمایت از افراد کم بضاعت و نیازمنداینجا کلیک کنید

این کمپپن با هدف تحت حمایت قرار دادن از اقراد بی بضاعت  از قبیل افراد بی سرپرست، سرپرست بیمار، معلول، سالمندان و از کار افتادگان ایجاد گردیده است. 

راه اندازی و تجهیز کلینیک چشم پزشکیاینجا کلیک کنید

جهت راه اندازی و تجهیز کلینیک چشم پزشکی که از نیاز های شهرستان و حومه میباشد نیازمند حمایت های شما خیرین عزیز میباشیم.