سراوان _ نفس _ می خواهد (جمع آوری كمك جهت بحران كرونا)

⭕ بهداشتی
ماسك،محلول ضدعفونی و…

⭕ بيمارستانی
تجهيزات تنفسی و الزامات پوششی و ابزار درمانی

⭕ معيشتی
اقلام خوراكی و غذايی نيازمندان آسيب ديده كرونا

ادامه خواندن “سراوان _ نفس _ می خواهد (جمع آوری كمك جهت بحران كرونا)”

مهربانی شما را ارج می نهیم

کمپین جمع آوری دیه برای نجات جان یک انسان

شماره کارت : 6273817010073645
موسسه خیریه یاوران نور سیستان و بلوچستان (سراوان – ثبت ۱۰۷)

فقط ۲ روز باقیست

  • لطفا بازنشر دهید

کمپین جمع آوری دیه برای نجات جان یک جوان از اعدام

کمپین جمع آوری دیه برای نجات جان یک انسان

کمپین مردمی نور آزادی

شماره کارت : 6273817010073645
موسسه خیریه یاوران نور سیستان و بلوچستان (سراوان – ثبت ۱۰۷)

فقط ۲ روز باقیست

  • لطفا بازنشر دهید

🌐 http://kheriehnoor.ir

ادامه خواندن “کمپین جمع آوری دیه برای نجات جان یک جوان از اعدام”